Dapatkan pandangan PakTeh..!

Kelayakan/Syarat


"Tiada sebab untuk saudara menolaknya, 
100% Pinjaman."
"Tiada alasan untuk saudara menunggu lama, 
rumah keperluaan asas kita."


A. KELAYAKAN PINJAMAN


Kadar kelayakan ini digunapakai untuk Hakim-hakim Mahkamah Agong/Mahkamah Tinggi dan yang setaraf dengannya, Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Am, Anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Amaun Kelayakan Pinjaman Perumahan adalah seperti berikut :
Bil
Gaji Bulanan Hakiki (RM)
Kelayakan Pinjaman (RM)
1
8,500 dan ke atas
600,000
2
6,500 ke 8,499
562,000
3
5,500 ke 6,499
525,000
4
4,500 ke 5,499
500,000
5
3,500 ke 4,499
475,000
6
3,000 ke 3,499
400,000
7
2,500 ke 2,999
350,000
8
2,000 ke 2,499
320,000
9
1,500 ke 1,999
260,000
10
1,200 ke 1,499
210,000
11
1,000 ke 1,199
150,000
12
999 dan ke bawah
120,000
                                             MULAI JANUARI 2015           
 

B. PANDUAN PINJAMAN DAN SYARAT-SYARAT PINJAMAN

1.           Syarat-Syarat Asas
 ü       Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap.
 ü      Warganegara Malaysia.
 ü      Borang permohonan dikemukakan 1 Tahun sebelum bersara/tamat 
    perkhidmatan.
 ü      Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun.
 ü      Telah disahkan dalam jawatan.
 ü      Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji
    tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib.
 ü      Pembelian harta di Sabah dan Sarawak mesti melalui BPP cawangan
    di Sabah dan di Sarawak.
 ü      Perjanjian jualbeli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian 
    peguam.
 ü      Peminjam diwajibkan mengambil Insurans/Takaful Gadai Janji dan 
    Insurans/Takaful pemilik rumah kediaman yang disediakan oleh Pihak 
    Berkuasa memberi pinjaman.
 ü      Pinjaman bersama suami dan isteri, Pinjaman ambil alih antara suami 
    dan isteri dan Pinjaman dua nama di dalam perjanjian jual beli mestilah 
    disertakan dengan salinan Sijil Nikah atau Pendaftaran Perkahwinan 
    yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.

2.           Jenis-Jenis Pinjaman   

JENIS I :      MEMBELI  RUMAH   ATAU   PETAK  RUMAH  KEDIAMAN 
                   YANG TELAH SIAP. 
JENIS II :     MEMBINA RUMAH DI ATAS TANAH SENDIRI. 
JENIS III :    MEMBELI  RUMAH  ATAU  PETAK  RUMAH  KEDIAMAN  
                   DALAM PEMBINAAN. 
JENIS IV :    MEMBELI TANAH DENGAN TUJUAN MEMBINA RUMAH. 
JENIS V :      MENYELESAIKAN     HUTANG       PINJAMAN BANK/
                   INSTITUSI KEWANGAN. 
JENIS VI :    MEMBINA  RUMAH  DI ATAS TANAH  PEMOHON  YANG 
                   DIBELI MELALUI PINJAMAN KERAJAAN. 
JENIS VII :   MEMBUAT  KERJA  UBAHSUAI  RUMAH  ATAU  PETAK    
                   RUMAH KEDIAMAN. 

3.           Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan 

   ü         Sila pastikan bahawa AMAUN KELAYAKAN pinjaman/pembiayaan 
                adalah berdasarkan kepada GAJI HAKIKI SEMASA permohonan.
   ü         Sila rujuk Pekeliling LPPSA BIL. 1 TAHUN 2016
   ü         Amaun pinjaman/pembiayaan yang ditawarkan adalah berdasarkan  
                pada amaun terendah diantara kelayakan/harga rumah/bakihutang 
                bank/laporan penilaian/amaun dipohon.


"Rezeki payah datang mengolek, usaha murni Saudara 
penentu segala"